Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Điều kiện nhập cảnh, xuất cảnh của người nước ngoài 
 
Đây là nội dung được quy định trong Thông tư liên tịch 03/2016/TTLT-BCA-BQP (có hiệu lực từ ngày 08/8/2016).

Theo đó, người nước ngoài nhập cảnh vào khu kinh tế cửa khẩu phải có một trong các giấy tờ sau:

- Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế hợp lệ còn thời hạn ít nhất 06 tháng.

- Giấy thông hành biên giới hợp lệ và các giấy tờ hợp lệ khác theo quy định của pháp luật phù hợp với điều ước quốc tế giữa Việt Nam với các nước láng giềng còn thời hạn ít nhất 45 ngày.

Người nước ngoài không thuộc trường hợp “chưa cho nhập cảnh”, “tạm hoãn xuất cảnh” quy định tại các Điều 21, 28 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
[Trở về]