Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Điều kiện dự thi nâng ngạch công chức ngành Tòa án 2016 
 Tòa án nhân dân (TAND) tối cao vừa ban hành Công văn 419/TANDTC-TCCB về đăng ký thi chuyên viên chính (CVC), chuyên viên cao cấp (CVCC). Theo đó:

Đối tượng thi nâng ngạch:

- CVC: Là công chức đang làm tại TAND và giữ ngạch CV.

- CVCC: Là công chức đang làm tại TAND và giữ ngạch CVC.

Điều kiện dự thi:

- Có khả năng đảm nhận hoặc đang làm ở vị trí phù hợp với chức trách, nhiệm vụ ngạch CVC (đối với người thi nâng ngạch CVC), CVCC (đối với người thi nâng ngạch CVCC ) theo Thông tư 11/2014/TT-BNV.

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 03 năm liên tục tính đến thời điểm nộp hồ sơ; phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc bị xem xét xử lý kỷ luật. 

- Tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký dự thi: 

+ Người dự thi nâng ngạch CVC phải giữ ngạch CV hoặc tương đương từ 05 năm trở lên, trong đó có tối thiểu 03 năm giữ ngạch CV.

+ Người dự thi nâng ngạch CVCC phải giữ ngạch CVC hoặc tương đương từ 05 năm trở lên trong đó có tối thiểu 02 năm giữ ngạch CVC.

Tiêu chuẩn dự thi cụ thể được quy định tại Công văn 419/TANDTC-TCCB ngày 05/7/2016.
[Trở về]