Thông tin chỉ đạo, điều hành
 Bản in     Gởi bài viết  
Đẩy mạnh công tác trợ giúp xã hội trong dịp tết nguyên đán Ất Mùi 2015 Tin có hình

 (CTTĐTBP) - UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm công tác trợ giúp xã hội năm 2014, đặc biệt là công tác hỗ trợ gạo cứu đói, chăm lo tết cho người có công, người nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội trong dịp tết nguyên đán Ất Mùi năm 2015.

 

Ảnh minh họa.

 

Bên cạnh đó, các đơn vị này cần tiến hành rà soát, tổng hợp số hộ, số khẩu có nguy cơ thiếu đói trong dịp tết nguyên đán Ất Mùi và giáp hạt đầu năm 2015; chủ động sử dụng ngân sách địa phương để hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng thiếu đói. Trong trường hợp ngân sách địa phương không đáp ứng đủ thì sớm tham mưu UBND tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ gạo từ nguồn trung ương qua Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 30/1/2015. Ngoài ra, cần thực hiện kịp thời việc chi trả trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo đúng quy định; chủ động xây dựng kế hoạch thăm hỏi, tặng quà và trợ giúp xã hội trong dịp tết nguyên đán, đảm bảo ai cũng có tết đầm ấm, vui tươi, lành mạnh và tiết kiệm./.

                                                                                                                                        Sỹ Nhơn
[Trở về]