Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Danh mục TTHC tiếp nhận và trả kết quả qua bưu điện 
 Đây là nội dung tại Quyết định 2818/QĐ-BVHTTDLcông bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Theo đó, một số thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích như là:

- Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc Trung ương.

- Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp quy mô toàn quốc (cuộc thi Hoa hậu toàn quốc).

- Thẩm định sản phẩm quảng cáo theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân.

- Cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu.

- Xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu máy trò chơi điện tử có cài đặt chương trình trả thưởng dành cho người nước ngoài và thiết bị chuyên dùng cho trò chơi ở sòng bạc.

- Cấp giấy phép mang vũ khí thể thao vào, ra khỏi lãnh thổ Việt Nam để luyện tập, thi đấu thể thao.

Xem thêm tại Quyết định 2818/QĐ-BVHTTDL có hiệu lực từ ngày 19/7/2017.

 

PV.     

[Trở về]