Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Đã có Nghị định điều chỉnh hoạt động nhiếp ảnh 
 Từ ngày 15/8/2016, Nghị định 72/2016/NĐ-CP về hoạt động nhiếp ảnh sẽ có hiệu lực. Trong đó có các nội dung đáng chú ý như:

- Nhà nước sẽ có các chính sách hỗ trợ, đầu tư và khuyến khích hoạt động nhiếp ảnh; đặc biệt là khuyến khích ứng dụng công nghệ hiện đại trong hoạt động nhiếp ảnh.

- Quy định các hành vi mà tổ chức, cá nhân không được thực hiện khi tham gia hoạt động nhiếp ảnh, đơn cử như:

+ Không sửa chữa, ghép tác phẩm nhiếp ảnh làm sai lệch nội dung của hình ảnh nhằm mục đích xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm vĩ nhân, anh hùng dân tộc, lãnh tụ, danh nhân văn hóa; vu khống, xâm hại uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.

+ Không tuyên truyền chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; không phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

- Quy định thủ tục cấp giấy phép triển lãm khi tổ chức triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam và đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm.
[Trở về]