Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Chính sách thuế đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu 
 Công văn 15888/BTC-CST hướng dẫn chính sách thuế nhà thầu đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu được ban hành ngày 07/11/2016.

Theo đó, doanh nghiệp nước ngoài có phát sinh thu nhập từ hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu áp dụng mức thuế như sau:

- Về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): Doanh nghiệp đóng thuế TNDN ở mức 10% tính trên doanh thu tính thuế đối với thu nhập từ bản quyền.

- Thuế giá trị gia tăng (GTGT): Doanh nghiệp phải chịu Thuế suất là 10% (theo phương pháp khấu trừ) hoặc tỷ lệ (%) thuế  GTGT tính trên doanh thu tính thuế là 5% (theo phương pháp trực tiếp).
[Trở về]