Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Chính sách hỗ trợ ngành công nghiệp sản xuất muối 
 Ngày 05/4/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 40/2017/NĐ-CP về quản lý sản xuất, kinh doanh muối – đây là văn bản quy phạm pháp luật đầu tiên điều chỉnh cụ thể cho ngành sản xuất này.

Trong các vấn đề được quy định tại Nghị định, điểm đáng chú ý nhất là chính sách hỗ trợ tín dụng cho các tổ chức, cá nhân đầu tư vào sản xuất, kinh doanh muối; Cụ thể:

- Các tổ chức, cá nhân có thể được vay vốn tín dụng ưu đãi tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng chính sách xã hội để đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư vào hoạt động sản xuất, kinh doanh muối của mình.

- Được hỗ trợ 100% lãi suất vay trong hai năm đầu, 50% lãi suất trong năm thứ ba, mức vay tối đa 100% giá trị khi đầu tư thiết bị, dây chuyền sản xuất muối.

Ngoài ra, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định 32/2017/NĐ-CP về tín dụng đầu tư của Nhà nước; Theo đó:

Các Dự án đầu tư nhà máy sản xuất muối công nghiệp thuộc nhóm A, B đã được liệt kê cụ thể trong Danh mục dự án sẽ được vay vốn đầu tư từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam mà không phân biệt địa bàn đầu tư.

Hy vọng rằng, với chính sách hỗ trợ tín dụng như trên sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho ngành sản xuất muối truyền thống và sản xuất muối công nghiệp có cơ hội duy trì, gia tăng giá trị và cạnh tranh quốc tế.

Nghị định 40/2017/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ ngày 20/5/2017 và Nghị định 32/2017/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ ngày 15/5/2017.

 

PV.     

[Trở về]