Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Chi bồi dưỡng cho người điều tra buôn lậu 
 Theo Quyết định 20/2016/QĐ-TTg, kinh phí hỗ trợ cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả được sử dụng để chi cho các khoản chi đặc thù chưa có trong dự toán chi thường xuyên gồm:

+ Chi bồi dưỡng trong thời gian điều trị cho cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ bị tai nạn, bị thương và gia đình cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ bị chết trong quá trình điều tra bắt giữ.

+ Chi tiền viện phí trong trường hợp không thuộc hoặc vượt phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế hoặc được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán một phần. 

Mức hỗ trợ tối đa không vượt quá 10 tháng mức tiền lương cơ sở.

+ Chi bồi dưỡng cho người trực tiếp tham gia điều tra, mật phục, truy bắt, kiểm tra, kiểm soát đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong thời gian trực tiếp tham gia trên địa bàn xảy ra vụ việc. 

Mức bồi dưỡng 100.000 đồng/người/ngày.

Quyết định 20/2016/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 26/6/2016.
[Trở về]