Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Chế độ BHYT khi khám, chữa bệnh đối với chiến sĩ CAND 
 Đây là nội dung được đề cập tại Thông tư 43/2016/TT-BCA quy định biện pháp thực hiện BHYT đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân (CAND).

Theo đó, cán bộ, chiến sĩ CAND khi khám, chữa bệnh BHYT đúng quy định sẽ được thanh toán các khoản chi phí sau: 

- Chi phí khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ và sinh con;

- Chi phí vận chuyển khi cấp cứu hoặc đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật trong các trường hợp như:

+ Chuyển từ tuyến huyện và tương đương trở lên lên tuyến trên;

+ Chuyển từ tuyến trên xuống tuyến dưới đến tuyến huyện và tương đương theo chỉ định chuyên môn hoặc theo yêu cầu nhiệm vụ;

+ Chuyển ngang tuyến.

- Chi phí khám, chữa bệnh ngoài phạm vi hưởng BHYT gồm có như thuốc, hóa chất, vật tư y tế được cấp phép lưu hành tại Việt Nam và các dịch vụ kỹ thuật y tế theo chỉ định của chuyên môn.

Thông tư 43/2016/TT-BCA có hiệu lực ngày 09/12/2016.
[Trở về]