Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài từ ngày 01/02/2017 
 Đây là quy định tại Nghị quyết 30/2016/QH14 về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

Theo đó, người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam sẽ được cấp thị thực điện tử nếu: 

- Có hộ chiếu và không thuộc trường hợp chưa cho nhập cảnh.

- Là công dân của nước có đủ các điều kiện sau: 

+  Có quan hệ ngoại giao với Việt Nam;

+ Phù hợp với chính sách phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Việt Nam trong từng thời kỳ;

+ Không làm phương hại đến quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội của Việt Nam.

Người đề nghị cấp thị thực điện tử phải nộp phí cấp thị thực qua tài khoản ngân hàng và không được hoàn trả trong trường hợp không được cấp. 

Thị thực có giá trị nhập cảnh một lần và thời hạn là không quá 30 ngày. 

Danh sách các nước có công dân được thí điểm cấp thị thực điện tử; danh sách các cửa khẩu cho phép người nước ngoài nhập, xuất cảnh bằng thị thực điện tử do Chính phủ công bố. 
[Trở về]