Hoạt động huyện thị
 Bản in     Gởi bài viết  
Cảnh báo mưa, dông, sét 

 (CTTĐTBP) - Hiện tại, trên khu vực Bình Phước đang có mây dông phát triển.

 
Cảnh báo:  Trong thời gian tới, các vùng phản hồi trên sẽ tiếp tục gây ra mưa dông cho khu vực tỉnh và có xu hướng lan sang các tỉnh lân cận như: Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh…
 

Đài KTTV tỉnh 

[Trở về]