Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Các chế độ dành cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy 
 Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 83/2017/NĐ-CP quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy có hiệu lực từ ngày 04/10/2017.

Theo đó, người tham gia cứu nạn, cứu hộ bị ốm đau, tai nạn thì được hưởng chế độ về ốm đau, tai nạn lao động theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định 30/2017/NĐ-CP trong trường hợp sau:

- Bị ốm đau, tai nạn trong thực hiện nhiệm vụ tại nơi làm việc kể cả trong và ngoài giờ hành chính theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

- Bị ốm đau, tai nạn trên đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm nhiệm vụ khi có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú;

- Đối với trường hợp tự hủy hoại sức khỏe, sử dụng chất kích thích hoặc chất ma túy, tiền chất ma túy thì không giải quyết chế độ ốm đau.

Chế độ nêu trên được áp dụng từ khi được huy động, bắt đầu đi thực hiện nhiệm vụ đến khi hoàn thành, về đến nơi cư trú.

Quyết định 44/2012/QĐ-TTg hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định 83/2017/NĐ-CP có hiệu lực. 

 

PV.     

[Trở về]