Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Bổ sung nhiều tiểu mục mới vào Hệ thống mục lục NSNN 
 
Thông tư 300/2016/TT-BTC quy định về việc sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước (NSNN) được Bộ Tài chính ban hành ngày 15/11/2016.

Theo đó, tại mục phí thuộc lĩnh vực tư pháp (Mã mục 2700), bổ sung thêm một số tiểu mục như sau:

- Tiểu mục 2715: Phí công chứng 

- Tiểu mục 2716: Phí chứng thực

- Tiểu mục 2717: Phí thẩm định điều kiện hoạt động thuộc lĩnh vực tư pháp

- Tiểu mục 2718: Phí đăng ký giao dịch bảo đảm 

- Tiểu mục 2721: Phí sử dụng thông tin 

- Tiểu mục 2722: Phí cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về giao dịch bảo đảm.

Ngoài ra, Thông tư còn bổ sung nhiều tiểu mục thu NSNN thuộc các lĩnh vực khác như Thuế tài nguyên, Thuế tiêu thụ đặc biệt, Lệ phí quản lý nhà nước trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh...

Thông tư 300/2016/TT-BTC có hiệu lực từ  01/01/2017 và áp dụng từ năm ngân sách 2017.
[Trở về]