Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Bổ sung danh mục Công nghệ cao ưu tiên, khuyến khích phát triển 
 
Quyết định 13/2017/QĐ-TTg sửa đổi Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển kèm Quyết định 66/2014/QĐ-TTg có hiệu lực từ 15/6/2017. Theo đó:

Bổ sung thêm 04 loại Công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển:

- Công nghệ Internet kết nối vạn vật (IoT);

- Công nghệ thực tại ảo; công nghệ thực tại tăng cường;

- Công nghệ vô tuyến thông minh;

- Công nghệ in 3 chiều (3D).

 Bổ sung thêm 16 sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển như:

- Mô-đun, thiết bị, phần mềm, giải pháp tích hợp IoT;

- Phần mềm, thiết bị, giải pháp, dịch vụ ảo hóa và điện toán đám mây;

- Phần mềm, thiết bị, giải pháp, dịch vụ thực tại ảo, thực tại tăng cường;

- Phần mềm, thiết bị, giải pháp vô tuyến thông minh;

- Phần mềm, thiết bị, giải pháp, dịch vụ kiểm thử phần mềm tự động...

Xem chi tiết tại Quyết định 13/2017/QĐ-TTg.

 

PV.     

[Trở về]