Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Bộ Công Thương bãi bỏ hàng loạt TTHC trong năm 2017 
 Vừa qua, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 4846/QĐ-BCT phê duyệt Phương án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc phạm vi Bộ quản lý.

Theo đó, Bộ sẽ bãi bỏ hàng loạt các TTHC trong nhiều lĩnh vực, đơn cử như:

- 05 TTHC thuộc lĩnh vực kiểm tra chất lượng thép sản xuất, nhập khẩu tại Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN. 

- 02 TTHC thuộc lĩnh vực Công nghiệp nặng tại Thông tư 33/2012/TT-BCT. 

- 01 TTHC thuộc lĩnh vực kinh doanh phân bón tại Thông tư 29/2014/TT-BCT.

- 01 TTHC thuộc lĩnh vực hóa chất tại Nghị định 26/2011/NĐ-CP, Thông tư 40/2011/TT-BCT và Thông tư 06/2015/TT-BCT. 

- 01 TTHC thuộc lĩnh vực Năng lượng tại Quyết định 37/2011/QĐ-TTg. 

- 01 TTHC thuộc lĩnh vực kinh doanh đánh giá sự phù hợp tại Thông tư 35/2009/TT-BCT.

- 01 TTHC thuộc lĩnh vực quản lý cạnh tranh tại Thông tư 24/2014/TT-BCT.

Xem chi tiết tại Quyết định 4846/QĐ-BCT được ban hành ngày 09/12/2016.
[Trở về]