Anh Hùng LLVT
 Bản in     Gởi bài viết  
ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC 

STT
Họ và tên
Ngày tuyên dương
Đơn vị
Ghi chú
1
Đoàn Văn Thái
20-12-1969
Bộ đội địa phương Thủ Dầu Một
 
2
Đoàn Đức Thái
15-1-1976
Trung đoàn 271
Liệt sĩ
3
Lê Văn Tính
6-1-1978
Huyện đội Bình Long
 
4
Điểu Ong
6-11-1978
Huyện đội Bù Đăng
Liệt sĩ
5
Dương Đức Thùng
25-1-1983
Đơn vị chủ lực
 
6
Lê Văn A
20-12-1994
Huyện đội Phước Long
 
7
Đinh La Cầu
28-4-2000
Tỉnh đội Bình Long
Liệt sĩ
8
Nguyễn Văn Tôn
28-4-2000
Đại đội 75 đặc công, tỉnh Bình Long
Liệt sĩ
9
Trần Văn Luận
28-4-2000
Huyện đội Chơn Thành
Liệt sĩ
10
Hồ Thiện Nhân
23-2-2010
Tỉnh đội Phước Long
Liệt sĩ
Nguồn: Cuốn Lịch sử LLVT nhân dân tỉnh Bình Phước (1945-2010), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

Cổng thông tin điện tử tỉnh

 

 

[Trở về]