Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
81 thủ tục hành chính áp dụng Cơ chế một cửa quốc gia 
 Ngày 23/6/2016, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công thương ban hành Thông tư liên tịch 89/2016/TTLT-BTC-BCT hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia. 

Theo đó, công bố Danh mục gồm 81 thủ tục hành chính của Bộ Tài chính áp dụng cơ chế một cửa quốc gia. Trong đó, có một số thủ tục nổi bật như là:

- Thủ tục hải quan hàng hóa là tài sản di chuyển. 

- Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép hồi hương. 

- Thủ tục nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô đã qua sử dụng theo chế độ tài sản di chuyển của người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú tại Việt Nam. 

- Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu.

Xem danh mục chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư liên lịch 89/2016/TTLT-BTC-BCT (có hiệu lực từ ngày 20/8/2016).
[Trở về]