Thông tin chỉ đạo, điều hành
 Bản in     Gởi bài viết  
4 thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn 

(CTTĐTBP) – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa công bố 4 thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ này về lĩnh vực NN&PTNT.

 

 

4 thủ tục hành chính chuẩn hóa gồm: Kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu, công nhận làng nghề, công nhận nghề truyền thống, công nhận làng nghề truyền thống.

 

Trong đó, trình tự thực hiện công nhận làng nghề, nghề truyền thống, làng nghề truyền thống do UBND cấp huyện tập hợp hồ sơ từ UBND cấp xã gửi lên, lập danh danh sách trình UBND cấp tỉnh xét công nhận. UBND cấp tỉnh thành lập hội đồng xét duyệt, chọn những đối tượng đủ tiêu chuẩn để ra quyết định và cấp giấy công nhận./.
 
Thanh Phương
[Trở về]